Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω της ΔΕΗ

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Νοεμβρίου, 2011

amyntaio-djmos-logo-3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το πρακτικό  συνεδριάσεων  29/2011 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

 

Θέμα: Συζήτηση σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω της ΔΕΗ.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 425/2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29777/18-11-11  πρόσκληση του Προέδρου του,  που  επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 25 και ονομαστικά οι:.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Λιάσης Ιωάννης

Πρόεδρος

 

 

2

Γεώργου Τρύφων

 

1. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

 

3

Παπαχρήστου Νικόλαος

 

2. Νάνου Ανθούλα

 

4

Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

 

 

 

5

Βολιώτης Αργύριος

 

 

 

6

Βεράνη Φωτεινή

 

 

 

7

Κύρκου Κυριάκος

 

 

 

8

Δεληγιαννίδης Ευστάθιος

 

 

 

9

Ψαλλίδας Γεώργιος

 

 

 

10

Τζήγας Θωμάς

 

 

 

11

Μπάντης Ιορδάνης

 

 

 

12

Κατσουπάκης Κωνσταντίνος

 

 

 

13

Τσαχειρίδης Σπύρος

 

 

 

14

Κόλκας Παναγιώτης

 

 

 

15

Γεωργιάδης Λάζαρος

 

 

 

16

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

 

 

 

17

Ρακόπουλος Άγγελος

 

 

 

18

Χαριτίδης Ευθύμιος

 

 

 

19

ΝικολαϊδηςΙσαάκ

 

 

 

20

Κέρλοβας Ιωάννης

 

 

 

21

Θεοδωρίδης Αβραάμ

 

 

 

22

Θεοδώρου  Απόστολος

 

 

 

23

24

Μπασούρης Παναγιώτης

Τσάμου Πηνελόπη

 

 

 

25

 

Φίστας Δημήτριος

 

 

 

Παρών  ο κ. Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κληθηκε νόμιμα.

Παρόντες  ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αμυνταίου Γρομπανόπουλος Τρύφων και των Τ.Κ.  Λιμνοχωρίου Τσερέπης Αντώνιος, Αετού Γκιουλέκας Κων/νος,  Ξινού Νερού Χάσος Νικόλαος, Πετρών Κυριακόπουλος Γρηγόρης, Ασπρογείων Σταυρίδης Βασίλειος ,Αντιγονείας Κων/δης Γεώργιος, Πεδινού Στυλιάδη Αναστάσιο, Λεχόβου Τόμου Πέτρος, Σκλήθρου Τάπης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών .

Πριν την έναρξη του 8ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Κων/νος .

Πριν την έναρξη του 11ου θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου Τρύφων και Παπαχρήστου Νικόλαος.

Ο πρόεδρος  εισηγούμενος το 11ο θέμα της   ημερησίας διάταξης, , είπε τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου συναισθάνεται βαθύτατα τις σοβαρές δυσκολίες ή την πλήρη αδυναμία που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημότες μας, καλούμενη να καταβάλλουν ποσό δυσβάστακτο πλέον για κάθε οικογενειακό εισόδημα με την μορφή του ειδικού τέλους στους λογαριασμός της ΔΕΗ.

Οι δημότες τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κληθεί να καταβάλουν μία σειρά από εισφορές και τέλη αλλά και να υποδτούν τις συνέπειες από περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, μείωση του αφορολογήτου ορίου, νέο μισθολόγιο, αύξηση ΦΠΑ και άλλα επώδυνα μέτρα.

Επειδή λοιπόν η επιβολή του τέλους που επιβάλετε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ καταφέρνει την χαριστική βολή στους συνδημότες μας και αποτελεί ένα δυσβάστακτο και άδικο μέτρο .

Προτείνεται:

Α. Να σταθεί αρωγός στους συνδημότες μας στηρίζοντας τους πρακτικά και νομικά  (σε συνεργασία με το δικηγορικό σύλλογο Φλώρινας) που δεν μπορούν ή αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι του ειδικού τέλους ακινήτων.

Β. Να σταλεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προς όλες τους θεσμικούς φορείς, κυβέρνηση, βουλή κλπ. Τονίζοντας με αυτό πως θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο αντίκειται στην ηθική και στις δυνατότητες των πολιτών, είναι αντισυνταγματικό και ότι θα πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του.

Γ. Να επιδοθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με εξώδικη πρόσκληση προς την ΔΕΗ (Φλώρινας, Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου)η οποία θα υπογράφεται από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου με την οποία καλεί την διοίκηση της ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε καμία διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος στους συμπολίτες μας έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση από το ΣτΕ.( στο οποίο έχει προσφυγή ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών , και η υπόθεση εκδικάζεται στις 2 Δεκεμβρίου).

Δ. Να είναι σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου όπου χρειαστούν βοήθεια οι δημότες να τους την παρέχουν (π.χ. λανθασμένες τιμές ζώνης κλπ.).

 

 

Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Θεοδωρίδης είπε  θεωρούμε ότι είναι μια άδικη εισπρακτική διαδικασία όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να λάβει επί πλέον μέτρα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ΑΜΕΑ, Ανέργους, Χαμηλοσυνταξιούχους, Μικροϊδιοκτήτες και αδύνατους. Επί πλέον πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη των επιπτώσεων σε αυτούς που θα τους υποδείξουμε να υπακούσουν στο ψήφισμα μας.

Αναμφισβήτητα η μεγάλη ακίνητη περιουσία φορολογείτε παντού  και το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα και σε άλλη περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την άποψη ότι αυτή που δύνανται να αρνούνται να πληρώσουν και εμείς να τους συμπαραστεκόμαστε.

Ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις δια ανατάσεως της χειρός.

Υπέρ της πρότασης του Προεδρείου.Αφού μετρήθηκαν. Βρέθηκαν. Υπέρ11. Κατά 10.

Υπέρ της πρότασης τουΘεοδωρίδη Κων/νου.Αφού μετρήθηκαν. Βρέθηκαν. Υπέρ10. Κατά 11.

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ψηφοφορία .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου συναισθάνεται βαθύτατα τις σοβαρές δυσκολίες ή την πλήρη αδυναμία που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημότες μας, καλούμενοι να καταβάλλουν ποσό δυσβάστακτο πλέον για κάθε οικογενειακό εισόδημα με την μορφή του ειδικού τέλους στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Οι δημότες τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κληθεί να καταβάλουν μία σειρά από εισφορές και τέλη αλλά και να υποστούν τις συνέπειες από περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, μείωση του αφορολογήτου ορίου, νέο μισθολόγιο, αύξηση ΦΠΑ και άλλα επώδυνα μέτρα.

Επειδή λοιπόν η επιβολή του τέλους που επιβάλετε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ καταφέρνει την χαριστική βολή στους συνδημότες μας και αποτελεί ένα δυσβάστακτο και άδικο μέτρο .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Να σταθεί αρωγός στους συνδημότες μας στηρίζοντας τους πρακτικά και νομικά  (σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Φλώρινας) που δεν μπορούν ή αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι του ειδικού τέλους ακινήτων.

Β. Να σταλεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προς όλες τους θεσμικούς φορείς, Κυβέρνηση, Βουλή κλπ. τονίζοντας με αυτό πως θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο αντίκειται στην ηθική και στις δυνατότητες των πολιτών, είναι αντισυνταγματικό και ότι θα πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του.

Γ. Να επιδοθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με εξώδικη πρόσκληση προς την ΔΕΗ (Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου)η οποία θα υπογράφεται από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου με την οποία καλεί την διοίκηση της ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε καμία διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος στους συμπολίτες μας έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση από το ΣτΕ.( στο οποίο έχει προσφυγή ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών , και η υπόθεση εκδικάζεται στις 2 Δεκεμβρίου).

Δ. Να είναι σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου όπου χρειαστούν βοήθεια οι δημότες να τους την παρέχουν (π.χ. λανθασμένες τιμές ζώνης κλπ.).

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  425 /2011

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΣΗΣ