Η διασφάλιση της ποιότητας του αέρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Οκτωβρίου, 2011

metritis_atmosfairas

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής και ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ Γιάννης Κοπανάκης συνυπέγραψαν τη συμφωνία για την εποπτεία του δικτύου ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Δυτική Μακεδονία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τη συνδρομή του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.), αναλαμβάνει την εποπτεία της σωστής λειτουργίας του δικτύου,  μέσω της τηλεμετάδοσης των στοιχείων και της συστηματικής παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και βαθμονόμησης. Οι απαιτούμενοι πόροι για τη σωστή λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου διατίθενται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ ΑΕ.

Το δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από έντεκα σταθμούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας. Οι περιοχές αυτές υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα, από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί απαραίτητο να παρακολουθείται συστηματικά η ποιότητα του αέρα, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των πολιτών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το εκτεταμένο δίκτυο ποιότητας της ατμόσφαιρας που διαθέτει, διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων που διαχέονται στους πολίτες από το 2009, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΠΕ. (www.kepekozani.gr).

Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί αναγνώριση της συνεισφοράς του ΚΕ.ΠΕ. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία της υγείας των πολιτών. Το ΚΕ.ΠΕ. ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει την εποπτεία και λειτουργία του δικτύου που του ανατίθεται, επ’ αόριστον, από τη ΔΕΗ ΑΕ.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube