Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για την κατανομή ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Ιανουαρίου, 2012

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 201899/2011 (Β΄ 2891) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά την κατανομή ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος  από  το  Εθνικό  Απόθεμα της  γαλακτοκομικής περιόδου 2011-2012, οι ενδιαφερόμενοι αγελαδοτρόφοι του Νομού μας μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ποσόστωσης   απ΄ ευθείας  προς τον  Ελληνικό  Γεωργικό  Οργανισμό – Δήμητρα  (ΕΓΟΔ)   ή  μέσω της  Δ/σης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  της  Π. Ε. Φλώρινας  ( Δ/νσης  Γεωργίας ).

Επισημαίνεται, ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων χορήγησης ποσόστωσης από τους ενδιαφερομένους αρχίζει  από  19 Ιανουαρίου  και  λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012.

Έντυπα  αιτήσεων καθώς  και περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους Δήμους και στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Φλώρινας στους  κ  Χόντο  Κωνσταντίνο  &  Μιχαήλ  Χρήστο, τηλ. 2385054552.