Η δημοτική ανώνυμη εταιρία του δήμου Καστοριάς ΜΑΚΕΝΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει το πρόγραμμα δρομολογίων του τουριστικού πλοίου ΟΛΥΜΠΙΑ έως 3 Ιουνίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Απριλίου, 2012