Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 29 Ιουλίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιουλίου, 2011

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 29 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19:00  η επόμενη τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  τα παρακάτω:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης :
α. Της πρότασης της εταιρίας,  Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας Μακεδονίας Ανώνυμη
Εταιρία.
β. Του εξ αναβολής θέματος : Γνωμοδότηση  για έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων
«Αιολική μονάδα  παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» της εταιρείας ΕΜΕΜ ΑΕ, στις
θέσεις Μηραγραίκα-  Κορυφή-Κεφαλή (Κλειδί-Κέλλη).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της προτάσεως της εταιρίας AΙRENergy.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την υποβολή προτάσεων ενόψει του Νέου Υγειονομικού Χάρτη της Χώρας.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
5. Ψήφισμα  του δημοτικού συμβουλίου για την πρόθεση της Διοίκησης του ΟΤΕ για
κλείσιμο του καταστήματος στον Δήμο Αμυνταίου.
6. ΄Εγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Σκλήθρου.
7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας συγκοινωνιακού κόμβου Ξινού Νερού με Κάθετο Άξονα».
8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 58.112,70 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία 2011).
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.
10. Διάθεση καυσόξυλων παραγωγής Κ.Ε.Δ. Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας για ατομικές ανάγκες των κατοίκων για το έτος 2011.
11. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί-Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Αετού» και έγκριση κατασκευή τους.
12. Περί οργάνωσης και κατάρτισης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων «ΑΜΥΝΤΑΙΑ 2011» και ορισμός επιτροπής.
13. Σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων για έκδοση –θεώρηση αδειών λαϊκών αγορών.
14. Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού χώρου ανέγερσης σταυλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου.
15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube