Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλιου Πρεσπών στις 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2011
prespes_tsepas_2011
Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλιου Πρεσπών στις  29 Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:00΄  τακτική δημόσια συνεδρίαση με θέματα :
1. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, της Παπαδόπουλου Ελευθερίας στην Τ. Κ. Ψαράδων. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
2. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής  στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, της Νάτσια Αλεξάνδρας στην Τ. Κ. Λαιμού. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.).
3.  Γ΄ Κατανομή έτους 2011 ποσού 6.089,41 € για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου μας. (Εισηγητής Ρότσιας Μιχαήλ).
4. Έγκριση μετακίνησης και  καταβολή εξόδων μετακίνησης στον κ. Δήμαρχο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2011. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ.ρλ971).
5. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
6. Αναμόρφωση προ/σμού οικον. έτους 2011 του Δήμου. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
7. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου : «Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο συνοριακού σταθμού Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής» (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
8. Έγκριση της Α΄ και Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης της οικον. επιτροπής περί της υλοποίησης του προ/σμού οικον. έτους 2011, του Δήμου. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
9. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 31.826,09 € από το ΥΠ.ΕΣ. (Κατανομή  25% δόσης έτους 2011 άρθρου 27 Ν. 3756/2009) και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Δήμου μας. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο 322 με τίτλο : Διαμόρφωση Πλατειών Δημ. Ενότητας Κρυσταλλοπηγής. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).
11. Έγκριση καταστατικού του Διαδημοτικού δικτύου υγείας, στο οποίο είναι μέλος ο Δήμος μας. (Εισηγητής Ρέππα Γεωργία).