Η ΠΕ Φλώρινας απαντά για το έργο «Κατασκευή δύο βρυσών στο Τ.Δ. Αετού»

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Σεπτεμβρίου, 2012

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, παραθέτουμε αναλυτικό ιστορικό του έργου του θέματος, καθώς κα τις απόψεις της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας:

1. Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε αρχικά στο πρόγραμμα των «Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2010», της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Όπως ισχύει σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις η κατασκευή του έργου υπήρξε αίτημα της τοπικής κοινωνίας που εκφράστηκε δια του τότε προέδρου.

2. Το έργο δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας λόγω λήξης της θητείας της. Η νέα πολιτική ηγεσία στης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, τιμώντας τις δεσμεύσεις της προηγούμενης διοίκησης, βάσει της αρχής της συνέχειας της διοίκησης, ενέταξε το έργο στους νέους Κ.Α.Π.

3. Το έργο περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή δύο μεγάλων βρυσών (με την αντίστοιχη σύνδεση τους με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης). Θα αποτελούνται από φέροντα οργανισμό (θεμελίωση και υπέργειο τμήμα) οπλισμένου σκυροδέματος επενδυμένου με κτιστή πέτρα-στενάρι. Η βάση-πλατύσκαλο κάθε βρύσης θα επενδυθεί με ορθογωνισμένη πέτρα.
  • την κατασκευή ενός ξύλινου στεγάστρου από ξύλινο φέροντα οργανισμό επαλειμμένου με συντηρητικό λάδι και μεταλλικούς συνδέσμους (έξι υποστυλωμάτων με αντίστοιχη κυβοειδούς μορφής θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος ο καθένας). Υπεράνω των ξύλινων ζευκτών της στέγης θα τοποθετηθεί ραμποτέ επικάλυψη, στεγνωτική μεμβράνη και τέλος επικάλυψη κεραμιδιών ολλανδικού τύπου.

4. Όσον αφορά την φαινομενικά υψηλή δαπάνη (καθώς στον τίτλο του έργου αναγράφονται μόνο οι δύο βρύσες και όχι και το ξύλινο στέγαστρο), θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό ενός δημόσιου έργου (ο οποίος συντάσσεται με τιμές μονάδας καθορισμένες από το αρμόδιο Υπουργείο), υπεισέρχονται υποχρεωτικά, βάσει του νόμου, συντελεστές όπως εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15% και Φ.Π.Α. 23%, δίνοντας μας το τελικό σύνολο των 12.000,00 ευρώ ενώ η καθαρή αξία των εργασιών ανέρχεται σύμφωνα με την μελέτη στο ποσό των 7.189,46 ευρώ.

5. Επί των ημερών της σημερινής Διοίκησης έχει καταργηθεί το καθεστώς των απ’ ευθείας αναθέσεων στους αναδόχους και όλα τα έργα εκτίθενται σε ανοικτή δημοπρασία. Με τις συνήθεις εκπτώσεις η τελική δαπάνη του έργου κατέρχεται σχεδόν στο μισό της μελέτης.

6. Έχουμε την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο έργο προτάθηκε από τον προηγούμενο πρόεδρο του Τ.Δ. Αετού, γιατί η τοπική κοινωνία θα το θεώρησε χρήσιμο λειτουργικά αναβαθμίζοντας αισθητικά τον οικισμό και προσφέροντας συγχρόνως απασχόληση στο τοπικό εργατικό δυναμικό. Αν κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες η ηγεσία του Τ.Δ. Αετού δεν επιθυμεί την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα παρακαλούσαμε για την έγκαιρη ενημέρωση μας προς κατάργηση του και αξιοποίηση των χρημάτων κάπου αλλού, πριν προωθηθεί η δημοπράτηση του.

7. Θα θέλαμε να γνωρίζουν οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ότι οι πόρτες των Υπηρεσιών είναι ανοικτές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση των μελετών και των λοιπών στοιχείων των έργων.