Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 201

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Οκτωβρίου, 2011

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2014»

Yποψήφια πόλη για τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας 2014», έναν θεσμό που η εφαρμογή του ξεκίνησε από το 2010 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι η Θεσσαλονίκη με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας, απονέμεται σε μία ευρωπαϊκή πόλη για ένα χρόνο, μετά από διαδικασία διαγωνισμού. Όπως ανακοινώθηκε η αίτηση υποψηφιότητας για το 2014 πρόκειται να κατατεθεί στις 14 Οκτωβρίου.

«Η υποψηφιότητά μας για το θεσμό της «πράσινης πρωτεύουσας» δεν υποδηλώνει ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πράσινη πόλη, αλλά ότι στοχεύουμε να γίνει» είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, Κωνσταντίνος Ζέρβας, αναφερόμενος στην υποβολή υποψηφιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Πρόθεσή μας είναι να φέρουμε κοντά στο Δήμο Θεσσαλονίκης όλους τους φορείς της πόλης που ασχολούνται με το περιβάλλον και να τους κάνουμε κοινωνούς της προσπάθειάς μας. Παράλληλα θα οργανώσουμε και θα επισπεύσουμε τις σχετικές διαδικασίες ώστε σε λίγα  χρόνια η πόλη μας να αλλάξει» τόνισε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Η προκριματική διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται τον Απρίλιο και το τελικό αποτέλεσμα για το όνομα της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας»  για το 2014 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο.

Ο τίτλος απονέμεται στην ευρωπαϊκή πόλη που έχει προωθήσει εναλλακτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους διαβίωσης, ως επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές αρχές για την γενικότερη επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, το βραβείο δίνεται στην ευρωπαϊκή πόλη που καταφέρνει να πετυχαίνει υψηλά περιβαλλοντικά στάνταρ, η Δημοτική Αρχή της είναι αφοσιωμένη σε φιλόδοξους στόχους για περαιτέρω περιβαλλοντική ανάπτυξη και μπορεί να αποτελέσει Πόλη-Πρότυπο που θα εμπνεύσει και θα γίνει μοχλός για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών προς τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι τρείς βασικοί στόχοι του βραβείου είναι:

α) Να βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν σαφώς καταγεγραμμένο ιστορικό επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών στόχων.

β) Να ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης στο μέλλον και στόχων αειφόρου ανάπτυξης και

γ) Να προβάλλονται υποδειγματικές περιπτώσεις από τις οποίες να εμπνέονται άλλες πόλεις και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Το σημαντικό όφελος της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, είναι η καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πόλης και η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους τοπικούς φορείς που ασχολούνται με τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον της πόλης.