Ηλεκτρονική υπογραφή & Ηλεκτρονική αναγνώριση

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Δεκεμβρίου, 2011

Ηλεκτρονική υπογραφή & Ηλεκτρονική αναγνώριση: Πείτε μας τη γνώμη σας!

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Α.Ε., μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Υποστήριξης, του Enterprise Europe Network Hellas, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SME panels Smart Business Dialogue -Hellas”, το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το Δίκτυο καλείται να συμμετάσχει στην έρευνα αυτή με σκοπό να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής υπογραφής και Ηλεκτρονικής αναγνώρισης και να χαράξει μια άρτια και αποτελεσματική νομοθεσία χρήσιμη ναβελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να επιτρέψει την εξοικονόμηση κόστους για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η Οδηγία 1999/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές έχει σκοπό να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και να συμβάλει στη νομική αναγνώριση τους.

Από το 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει μία σειρά δράσεων με σκοπό την προετοιμασία της συγκεκριμένης οδηγίας καθώς και την κατάρτιση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, ενώ παράλληλα διευκολύνει την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τον έλεγχο γνησιότητας και την ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τη χρήση της Ηλεκτρονικής υπογραφής και Ηλεκτρονικής αναγνώρισης σχετικά με:

  • Τα οφέλη
  • Την εξοικονόμηση κόστους
  • Την τεχνολογία
  • Τα κίνητρα

* Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων / φορέων θα προωθηθούν, μετά από επεξεργασία, στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε θερμά να καταθέσετε τη γνώμη σας μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011