Ημερίδα-Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου, 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αννα Δαλλαπόρτα, και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012, και ώρα 09.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ΖΕΠ Κοζάνης.

Αντικείμενο της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»:

1. «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)»,

2. «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)», καθώς και

3. «Κοινωφελής εργασία».

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων για τη σύσταση Αναπτυξιακών Συμπράξεων και τη συμμετοχή τους στα έργα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠ-ΕΚΟ, καθώς και η ενημέρωση των δικαιούχων – συμπραττόντων φορέων για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων κοινωφελούς εργασίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Αμφιθέατρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»

09.00-09.30 Προσέλευση – Εγγραφή

09.30-10.00 Χαιρετισμοί

10.00-13.00 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)».

• Παρουσίαση βασικών σημείων πρόσκλησης ΤΟΠΣΑ

• Διαφορές με πρόσκληση ΤΟΠ-ΕΚΟ

• Διαχειριστική επάρκεια

• Παρουσίαση υποδείγματος Σχεδίου Δράσης

• Σύνταξη προϋπολογισμού

• Ερωτήσεις – συζήτηση

13.00-14.00 Ελαφρύ γεύμα

14.00-17.00 «Κοινωφελής Εργασία»

• Στοιχεία του προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

• Πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος στην Περιφέρεια- επόμενα στάδια και ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π.

• Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων.

• Υποχρεώσεις δικαιούχων (τήρηση στοιχείων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, δημοσιότητα, παραστατικά δαπανών κ.α.)

• Ερωτήσεις – συζήτηση

Η δράση δημοσιότητας υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..