Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΉΡΩΝ 2 Φλώρινας

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΉΡΩΝ 2 Φλώρινας, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενήλικων         ( Ι.Δ.ΕΚ.Ε ) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στη Φλώρινα, Μελίτη , Κλεινές το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου 2011 την υλοποίηση του ακόλουθου εκπαιδευτικού προγράμματος:

 

 • « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΗΡΩΝ 2 » Η/Υ Ι

Περιεχόμενο του Προγράμματος:

 • Γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές
 • Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
 • Η χρήση κειμενογράφου (Word)
 • Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)
 • Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
 • Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση κ.λπ.)
 • Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.)

 

Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες. Μαθήματα θα γίνονται 2 Φορές τη εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά , απογευματινές ώρες.

Αιτήσεις συμμετοχής

Για την Πόλη της Φλώρινας : Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται άμεσα, στη γραμματεία του προγράμματος Ήρων 2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 111 ( Κτίριο Παλιάς Νομαρχίας ) – 1ος Όροφος , τηλ. 2385022544, ώρες λειτουργίας 10:00 π.μ.–14:00 μ.μ.

Για τη Μελίτη : Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται άμεσα, στα ΚΕΠ ( Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ) Μελίτης

Για τις Κλεινές : Στο Γυμνάσιο Κλεινών τις ώρες 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

μέχρι και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση