Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Φεβρουαρίου, 2014

forologika-2

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014
Οι αλλαγές που έγιναν στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
– Κατάργηση του κωδικού 012 για το αν «Είστε μισθωτός και πήρατε στεγαστικό επίδομα μέσα στο 2012».
– Ο κωδικός 017 για όσους γεννήθηκαν πριν την 1.1.1982 αλλάζει και φέτος αφορά όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1.1.2013 και μετά (προβλέπεται έκπτωση 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ).

Καταργούνται επίσης οι ενδείξεις…

για όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση,

και ο κωδικός 015 για το αν «Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος σε παραμεθόριο περιοχή».

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
– Αλλάζει ο κωδικός 001 σε «Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κ.λπ.».
– Καταργούνται οι κωδικοί 003 και 004 για τα προστατευόμενα μέλη και μεταφέρεται στον πίνακα 9.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Προστίθενται οι εξής περιπτώσεις 5,6,7 και 8 στον πίνακα 4Α:
– Κωδικός 307: εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθ. επαγγ. της παραγράφου 1 του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε.. Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.
– Κωδικός 309: Άρθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο.
– Κωδικός 311: Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κτλ.
– Κωδικός 343: Εισόδημα των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Αφορά εισοδήματα ως μισθωτή εργασία.
Καταργούνται οι κωδικοί 403 και 404 πίνακας 4Γ στους οποίους δηλώνονταν η επιχειρηματική αμοιβή από ΟΕ, ΕΕ, κοινωνία κληρονομικού δικαίου κ.λπ.

Προστίθεται στον ίδιο πίνακα η περίπτωση 6: Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους της περ. 2.

Αντικαθίσταται η λέξη ατομικό από την λέξη ελευθέριο στις περιπτώσεις 1 και 5 του πίνακα Δ (κωδικοί 501 και 511)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

– Προστίθενται νέοι κωδικοί (231 και 234) στο πίνακα 5.1 για τη συμπλήρωση των κύριων και βοηθητικών χώρων, όσοι «τακτοποίησαν» χώρους με τις διατάξεις του Νόμου 4178/2013, θα επιβαρυνθούν και αυτοί οι χώροι με τεκμήρια. Επίσης έχουν προστεθεί και οι κωδικοί (232 και 235) στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία αλλά και στη δεύτερη (κωδικοί 233 και 236)
– Στην περίπτωση 1ε (σκάφη αναψυχής, Ι.Χ., οικογένειας κ.λπ.) προστέθηκαν οι κωδικοί 709 και 710 στους οποίους θα πρέπει να δηλωθούν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Προστίθενται οι περιπτώσεις…

4. Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών Ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα κωδ. 653 – 654

5. Τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής προέλευσης κωδ. 667 – 668
– Μεταφέρονται στον 6 από τον πίνακα 7 οι κωδικοί για το «ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας» και το «ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό».

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΑΠΟ ΦΟΡΟ
– Καταργούνται οι κωδικοί…

053 – 054 Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (O.A.E.E. κτλ.)

063 – 064 Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας

069 – 070 Συνολικό ποσό δανείων της προηγούμενης περίπτωσης

073 – 074 Ποσό ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχημάτων,ασθένειας

087 – 088 Δαπάνη για αλλαγή εγκατάστ. καυσίμου ή για εγκ/ση φυσ. αερίου, θερμομόνωσης, κ.τ.λ.

079 – 080 – 081 – 082 – 083 – 084 – 085 Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδ. μαθημάτων κτλ.: α) Για τον υπόχρεο και τη σύζυγο και β) Για κάθε παιδί τους χωριστά

037 – 038 Δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων (παρ. Α1 και Β1 αρθ. 43 και 44 ν.4030/2011)

039 – 040 Δαπάνη αποκατάστασης διατηρητέων (παρ. Α2 αρθ.43 και 44 ν.4030/2011)

063 (τόκοι στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας), 069 (τα ποσά των δανείων), 073 (ασφάλιστρα ζωής), 039 (δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων), 037 (δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων), 084 (φροντιστήρια), 087 (ενεργειακή αναβάθμιση ακίνητων).
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ
– Προστίθενται οι νέοι κωδικοί…

13. Φόροι των περιπτ. 1,2,3 του πιν. 8 για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση κωδ. 611 – 612

14. Φόρος που αναλογεί στην περίπτωση 8 του πίν. 4Α κωδ. 345 – 346

15. Φόρος που παρακρατήθηκε στην περίπτωση 8 του πίν. 4Α κωδ. 347 – 348

16. Ποσό ειδικής εισφορά αλληλ.άρθρ. 29 ν.3986/2011 που παρακρ. στο εισοδ. Περ.8 πίν.4Α κωδ. 349 – 350

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ
– Προστίθενται η στήλη ΑΜΚΑ στην περίπτωση 2 κωδικοί 861 – 864 και μεταφέρεται στον πίνακα 9 οι κωδικοί 003 και 004 από τον πίνακα 3.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αλλαγές:

1. Νέοι επιτηδευματίες. Στους κωδικούς 017-018 θα πρέπει να δηλώσουν “ναι” όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος από την 1-1-2013 και μετά. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και μειωμένους φορολογικούς συντελεστές (13% έως τα 10.000 ευρώ, 26% για τα επόμενα 40.000 ευρώ και 33% για ποσά άνω των 50.000 ευρώ).

2. Άτομα με αναπηρία. Χάνουν το έξτρα αφορολόγητο των 2.000 ευρώ. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 001-002 προκειμένου να έχουν έκπτωση φόρου 200 ευρώ.

3. Μπλοκάκια. Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με «μπλοκάκι» προκειμένου να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελευθέρων επαγγελματιών θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 307-308. Για να κερδίσουν φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να απασχολούνται σε έως τρεις εργοδότες και το 75% των εισοδημάτων τους από ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από έναν μόνο εργοδότη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να έχουν έγγραφη σύμβαση με τους εργοδότες.

4. Εργόσημα και οικοδομικά ένσημα. Δηλώνονται για πρώτη φορά στους κωδικούς 309-310 και 311-312 αντίστοιχα.

5. Τεκμήριο και στα αυθαίρετα. Στον πίνακα 5 των τεκμηρίων δηλώνονται φέτος για πρώτη φορά αναλυτικά τα τετραγωνικά αυθαίρετων και ημιυπαίθριων που τακτοποιήθηκαν. Θα μετρήσουν στον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.

6. Τόκοι καταθέσεων. Θα δηλωθούν για πρώτη φορά υποχρεωτικά στους κωδικούς 667-678 και θα μετρήσουν για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς (1%-4% για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ). Οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και ο φόρος που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται στους κωδικούς 433-434.

7. Ενοίκια. Από φέτος δεν υπάρχει η παραμικρή έκπτωση φόρου για ενοίκια. Ζητούνται όμως αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 6 για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν για κύρια κατοικία, για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν ή για επαγγελματική στέγη προκειμένου να γίνουν διασταυρώσεις.

8. Φοροαπαλλαγές. Οι κωδικοί που υπήρχαν μέχρι πέρυσι για την συμπλήρωση δαπανών τόκων στεγαστικών δανείων, ασφαλίστρων ζωής, αποκατάστασης διατηρητέων και διδάκτρων καταργήθηκαν, όπως και οι σχετικές φοροαπαλλαγές.

Πηγή: fle.gr

TAGGED: Οικονομία,