Η CAO HELLAS απαντά για την μείωσης των ρίπων με την μέθοδο της ξηράς αποθείωσης

Με αφορμή δημοσίευμα που είδε το φώς της δημοσιότητας από ηλεκτρονική εφημερίδα (site) της Δυτ. Μακεδονίας που αφορά την πορεία των μονάδων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου εκτός των άλλων αναφέρθηκε ανακριβώς η μη επιτυχής προσπάθεια μείωσης των ρίπων με την μέθοδο της ξηράς αποθείωσης.

Η εταιρεία μας θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια και να ενημερώσει τους συμπολίτες μας σχετικά με την αποθείωση αναφέρει τα παρακάτω:

1. Η ξηρή αποθείωση που θα χρησιμοποιηθεί και συγκεκριμένα η υβριδική ξηρή
αποθείωση αποτελεί μια αναγνωρισμένη μέθοδος δέσμευσης ρύπων.

2. Οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας έγιναν στην μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Άγιου Δημητρίου μείωσαν τις εκπομπές κάτω του ορίου με πολύ μικρότερο κόστος σε σύγκριση με
την υγρή μέθοδο που θα εφαρμοστεί στην V.

3. Η υγρή αποθείωση με κόστος επένδυσης κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ χρειάζεται τουλάχιστον 15 χρόνια περίοδο απόσβεσης, η οποία ως γνωστόν δεν
υφίσταται λόγω της απολιγνιτοποιησης.

4. Η ξηρή αποθείωση που θα χρησιμοποιηθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο των 3 εκατομμυρίων ευρώ παγίων
εξοπλισμού ανά μονάδα, αναφέρετε στο έγγραφο βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών μεγάλων μονάδων καύσεως ως μέθοδο αποθείωσης.

5. Τα παραπροϊόντα της αποθείωσης ενώ στην υγρή αποθείωση είναι υγρά μεμεγάλη δυσκολία διαχείρισης στην ξηρή είναι στερεά με εδαφοβελτιωτικες και
κατασκευαστικές χρήσεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αναφορά σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα και σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η
ξηρή αποθείωση αποτελεί τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε από ελληνική εταιρεία καθώς και το εξειδικευμένο ροφητικό υλικό ,η οποία βρίσκεται στην Δυτική
Μακεδονία με ευρύτερα οφέλη στην τοπική κοινωνία καθώς για την περίοδο που χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη μέθοδος, προσωπικό και πόροι από τοπικούς παραγωγούς θα χρησιμοποιηθούν

Προεδρος

Άμπας Κωνσταντίνος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση