Η ΔΕΗ για τη διακοπή της Τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου

Σχετικά με τη διακοπή της Τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου

Σχετικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας την τελευταία περίοδο και αναφέρονται σε διακοπή της παρεχόμενης θερμικής ενέργειας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου στην
Τηλεθέρμανση του Δήμου Αμυνταίου σημειώνονται τα εξής:

 Ο ΑΗΣ Αμυνταίου έχει τη δυνατότητα να παρέχει θερμική ενέργεια στην Τηλεθέρμανση του Δήμου Αμυνταίου και από τις δύο Μονάδες του Σταθμού. Αδυναμία παροχής θερμικής
ενέργειας από τον ΑΗΣ συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που και οι δύο Μονάδες είναι εκτός λειτουργίας (είτε με βλάβη, είτε για λόγους αγοράς).

 Ειδικότερα για το πλέον πρόσφατο συμβάν σημειώνεται ότι για λόγους χαμηλής ζήτησης του Συστήματος την τελευταία περίοδο ο ΑΗΣ είχε σε λειτουργία μόνο τη μία Μονάδα, η
οποία και παρείχε θερμική ενέργεια κανονικά.

 Την Κυριακή το πρωί (08:08 π.μ.) η εν λόγω Μονάδα τέθηκε εκτός λειτουργίας από βλάβη οπότε διακόπηκε και η παροχή θερμικής ενέργειας προς την Τηλεθέρμανση του Δήμου
Αμυνταίου.

 Η Μονάδα επισκευάσθηκε και ήταν διαθέσιμη την επόμενη ημέρα το μεσημέρι αλλά δεν εντάχθηκε στο Σύστημα για λόγους που σχετίζονται με τους κανόνες λειτουργίας της
αγοράς και τα επίπεδα της ζήτησης τη δεδομένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται δε ότι και η δεύτερη Μονάδα του Σταθμού, η οποία ήταν διαθέσιμη από ημερών, δεν μπορούσε
επίσης να ενταχθεί για τους ίδιους λόγους (κανόνες αγοράς και χαμηλή ζήτηση).

 Τα παραπάνω συμβαίνουν δεδομένου ότι:

− Το τελευταίο διάστημα λόγω της χαμηλής ζήτησης σε συνδυασμό με την υψηλή παραγωγή των ΑΠΕ που προτάσσονται στην Αγορά Ενέργειας, οι ανάγκες για παραγωγή από θερμικές Μονάδες είναι περιορισμένες.

− Σύμφωνα με το σχετικό Κώδικα Αγοράς ενέργειας, οι Λιγνιτικές Μονάδες που παρέχουν τηλεθέρμανση δεν προτάσσονται έναντι άλλων Θερμικών Μονάδων, όπως
έχει ζητηθεί επανειλημμένα από τη ΔΕΗ. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που απαιτείται η ένταξη επιπλέον Μονάδων, αυτή εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορεί να
επηρεάσει η Επιχείρηση, όπως είναι η ζήτηση φορτίου, η στοχαστικότητα των ΑΠΕ, η λειτουργία Μονάδων των Τρίτων Παραγωγών, οι εισαγωγές κλπ.

Ενδεικτικά τη Δευτέρα 11/03/2019 επιλύθηκε η αγορά της επόμενης Ημέρας (Τρίτη 12/3/2019) για φορτίο 132.951 MWh (χαμηλό για την εποχή), με παραγωγή ΑΠΕ 39.164 MWh και έγχυση
καθαρών εισαγωγών 33.907 MWh, αφήνοντας εντέλει περιθώριο 59.880 MWh το οποίο κάλυπταν οι ήδη λειτουργούσες Μονάδες.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση