Η δημοτική αρχή του Δ. Εορδαίας θα προτείνει την απαλλαγή δημοτικών τελών τριμήνου Μάρτιος-Μάιος για επιχειρήσεις που επλήγησαν

Η δημοτική αρχή του Δήμου Εορδαίας θα προτείνει την πλήρη απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών τριμήνου Μάρτιος-Μάιος 2020, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η Δημοτική αρχή του Δήμου Εορδαίας στην προσπάθεια της να στηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω ολοκληρωμένης εισήγησης, την πλήρη απαλλαγή τους από την καταβολή δημοτικών τελών για το τρίμηνο Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος 2020.
Η συγκεκριμένη εισήγηση θα μορφοποιηθεί και θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται όπως τους αποφάσισε ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έπειτα από την έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 55-ΤΕΥΧΟΣ Α’).

Ανάλογες προτάσεις για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων θα κατατεθούν εισηγητικά για λήψη απόφασης, στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Εορδαίας.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου Εορδαίας να καταβάλλει εμπράκτως κάθε προσπάθεια στήριξης του επιχειρηματικού και του εμπορικού κόσμου, με ζητούμενο την προστασία της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής του τόπου μας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση