Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προσκαλεί τους Ο.Τ.Α. στην Ημερίδα με θέμα Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
«Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.
Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»

Πρόσκληση

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προσκαλεί τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στην Ημερίδα με θέμα

Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση
την Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30
στην Αίθουσα Κοβεντάρειο
(Χαρισίου Μούκα 7, Κοζάνη)

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Αναδιοργάνωση & διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020

Πρόγραμμα Εργασιών

09:30 – 10:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
10:00 – 10:45 Παρουσίαση πλαισίου Ημερίδας και Έργων ΕΕΤΑΑ
Γκοτσόπουλος Θ., Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ
Χαιρετισμοί
Νοτοπούλου Κ., Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης
Καρυπίδης Θ., Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Βοσκόπουλος Ι., Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας & Δήμαρχος Φλώρινας
Τσιάμης Ι., Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΚΕΔΕ
Μιχαλάκης Χ., Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ. ΕΝΠΕ, Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων
10:45 – 12:15 Εισηγήσεις
Συντονιστής: Γούπιος Ι., Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ
Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λίτσος Η., Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ
Διαχείριση αλλαγής – Συμμετοχή και Δικτύωση των στελεχών της ΤΑ
Γούπιος Ι., Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ
Παρουσίαση καλής πρακτική Δήμου Κοζάνης «Προτυποποίηση Διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Πιστοποίηση με ISO 9001:2015» Μπουγιοτόπουλος Β. Γενικός Γραμματέας, Kακουλίδης Δ. Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Παρουσίαση καλής πρακτικής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας Κρήτης
Στέλεχος Περιφέρειας Κρήτης
12:15 – 12:45 Συζήτηση
13:00 – 14:00 Συνάντηση εργασίας με στελέχη της Περιφέρειας και την Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας Δήμων

Pin It

Αφήστε μια απάντηση