Η Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμτνταίου

 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με μοναδικό θέμα την έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 Δήμου Αμυνταίου

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύεικαι το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)(55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 02
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση