Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Μαρτίου, 2014

liasis-iosifidis-mic
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 31 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΤΕΠΑ για θέματα της Τηλεθέρμανσης.
2. «Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών για την αντικατάσταση του Προέδρου της παραπάνω Επιτροπής».
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας προϋπολογισμού 1.400.000,00€.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας του έργου:Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.κ.Φιλώτα
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Τ.Κ. Κλειδίου”, προυπολογισμού 4.000,00€ και χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Φιλώτα και Τ.Δ. Λεβαίας προϋπολογισμού 233.700,00€
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Βεγόρων και Τ.Δ. Μανιακίου προϋπολογισμού 135.300,00€
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Αντιγονείας και Τ.Δ. Πελαργού προϋπολογισμού 184.500,00€
10. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων υγιεινής κτιρίου Δημαρχείου Αμυνταίου”
11. Τροποποίηση πίνακα Υλοτομίας της Διαχειριστικής μελέτης της Τ.Κ. Κέλλης για το έτος 2014.
12. Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δημόσια δασική έκταση του Παπαδόπουλου Φίλλιπου.
13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Βεγόρων.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
16. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λιάσης Ιωάννης

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,