Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Σεπτεμβρίου, 2015

ioustinos-ds-florinas-2Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄ μμ., μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Σχετικά με αίτηση κου Ευάγγελου Γούλιου του Προδρόμου για ενοικίαση χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων οπωρολαχανικών που ενοικιάζει στη στοά της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας και επιστροφή προηγούμενων δημοτικών τελών»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ.60/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με Ε΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 2θ, 6α, 6β, 6γ και 7ε του Δημοτικού δάσους Ακρίτα»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. «Ίδρυση αυτόνομου συμβουλίου σχολικής κοινότητας 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φλώρινας και αυτόνομη χρηματοδότησή του»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
6. «Παραχώρηση χρήσης μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Ατραπού στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
7. «Σχετικά με τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 252/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε αδειοδοτημένο κατάστημα ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨ του κου Αβραμόπουλου Παύλου του Αχιλλέα στην οδό Π. Μελά 12»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 164/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινα που αφορά στη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15. «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης για χρήση»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Φλώρινα,