Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Μαρτίου, 2014

maloutas-mic-3

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 20.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη.

1. Παρουσίαση της μελέτης του έργου «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης που εκπονείται από τη ΔΕΠΕΠΟΚ στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητές: κ. Θ. Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ και ομάδα μελέτης του έργου.
2. Έγκριση της αριθμ. 8/2014 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2014» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης
3. Απευθείας μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των: 5ου-9ου-14ου-15ου Νηπιαγωγείων Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης στην Τ.Κ. Κερασιάς
Εισηγητής: Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Καταλογισμός ποσού και επιστροφή στο Δήμο Κοζάνης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Εισηγητής: Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6. Εξέταση αίτησης εταιρίας VOTAFON για μείωση μισθώματος ακινήτων του Δήμου Κοζάνης που μισθώνει η εταιρία.
Εισηγητής: Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7. Ονομασία οδών – πλατειών Τ.Κ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος επιτροπής ονομασίας οδών-πλατειών.
8. Ενημέρωση από το σύλλογο μικροομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου για τα αιτήματά τους.
9. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περ,Δυτ. Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης – Δήμου Εορδαίας – ΚΕΚ ΑΜΕΑ με αντικείμενο «Υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ατόμων με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.
10. Παράταση προθεσμίας της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Έγκριση ΑΠΕ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης» για σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. Εξέταση αίτησης της εταιρίας «ΚΟΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ (ΜΙΚΕL) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του, επί της οδού Ιπποκράτους στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού είκοσι ατόμων για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

TAGGED: Κοζάνη,