Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο:   Αποκατάσταση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου – Κλίνες και έδρα

Διοίκησης.

Εισηγήτρια: η Δήμαρχος Εορδαίας, κα Παρασκευή Βρυζίδου.

Θέμα 2ο:    Οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης

και μετάδοσης των ποιοτικών και των ποσοτικών παραμέτρων των

υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 3ο:    Οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων

ρέματος Γκιόλε».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:    Οριστική παραλαβή της μελέτης:  «Μελέτη Ε.Ο. 14 τμήμα

Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος και Μονόπυλο –

Καλή Βρύση».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ρέματος

Γκιολέ λίμνης Καστοριάς, στο Δήμο Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς,

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  6ο:    Ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ., για Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

της Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα  7ο:    Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 8ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Δυτικής  Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης,  του Δήμου Κοζάνης,

του Δήμου Εορδαίας, του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, του Δήμου

Βοΐου και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ,  για το

έργο:  «Προετοιμασία και υποστήριξη των φακέλων για προσέλκυση

κεφαλαίων επένδυσης στη Δυτική Μακεδονία – Π.Ε. Κοζάνης». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  9ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων –

Βελβεντού, για τη :  «Μελέτη διαχείρισης και ανάπλασης

κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  10ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία

Πολιτισμού, του Δήμου Κοζάνης και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, με τίτλο:  «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική

Νοηματική και  Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο

της Βιβλιοθήκης Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  11ο:    Έγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

για συμμετοχή στη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  12ο:    Έγκριση εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου:

«Βελτίωση οδού Μικρόβαλτο-Λιβαδερό».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  13ο:   Συγκρότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα  14ο:   Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

στη Γ.Σ. του ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης –

«Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής,  κ. Ταλίδης Φιλώτας.

Θέμα  15ο:    Μεταβίβαση επαγγελματικής  άδειας λαϊκών αγορών –

Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα  16ο:    Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων του Ωδείου Φλώρινας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.  Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 17ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων

ζώων δυναμικότητας  10.000 ενήλικων μινκ, ιδιοκτησίας του

κ. Κατσέλη Αθανασίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής

Κοινότητας Γαλατινής του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ.  Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 18ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου

ζώων δυναμικότητας 6.500 ενηλίκων μινκ,

ιδιοκτησίας της εταιρείας «GOLDEN BROWN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας

Εράτυρας του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,  κ.  Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 19ο:      Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου

γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 33.000 ενηλίκων ζώων

(26.000 θηλυκών και 7.000 αρσενικών) της εταιρείας ΜΠΟΣΜΑΝ

ΜΙΝΚ Α.Ε., στην Τ.Κ. Τρικκοκιάς του Δήμου Δεσκάτης

του Νομού Γρεβενών».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,

κ.   Γεώργιος  Θωμαΐδης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση