Οι ειδικότητες στην επαγγελματική Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) ΟΑΕΔ Καστοριάς

epas-oaed

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑΣ μαθητείας – ΟΑΕΔ γνωστοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες προς τους υποψήφιους μαθητές:

ΜΑΘΗΤΕΙΑ είναι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.

Το σχολικό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσουν στην επαγγελματική Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) ΟΑΕΔ Καστοριάς οι ειδικότητες:
1. Επεξεργασία Γούνας
2. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
3. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
4. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
5. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:
a. είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
b. έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων
c. έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ
d. είναι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
e. έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ΄ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων
f. έχουν απορριφθεί στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑΛ
g. είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
h. έχουν απορριφθεί στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1990-1997

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καστοριάς ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την γραμματεία), από 17/6/2013 έως 30/8/2013.
Αν μέχρι 30/8/13 δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων, οι εγγραφές θα συνεχιστούν, μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία-βοηθήματα
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο
4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών (Χορηγείται επίδομα σίτισης μέχρι 6,3 ευρώ την ημέρα, επίδομα στέγασης 120 ευρώ τον μήνα και επίδομα πρακτικής άσκησης 11 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης σε εργοδότη)
5. Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες αποδοχές
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
7. Αναβολή Στράτευσης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

a. Τίτλος Σπουδών (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή άλλος Σχολικός Τίτλος οπωσδήποτε με βαθμό.
b. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας
c. Επίσημα έγγραφα, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τους, που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Στην περίπτωση, κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών, μέχρι 30-8-13, υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων, τότε θα γίνει επιλογή, βάσει μορίων και ως εξής:
1. Βαθμός Τίτλου Σπουδών- θα υπολογίζεται τόσα μόρια, όσα ο βαθμός με μεταρτοπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
2. Κοινωνικά Κριτήρια- τα μόρια θα υπολογίζονται αθροιστικά:
3. Πολύτεκνοι: 2 μόρια (περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνοι)(Ζητείται: α)Πρωτότυπο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογενειακής κατάστασης).
4. Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ίσο ή μικρότερο των 9.163 Ευρώ μικτά: 1 μόριο. (Ζητείται εκκαθαριστικό Εφορίας φετινού ή περσινού οικονομικού έτους).
5. Ορφανοί από τον γονέα: 1 μόριο
6. Ορφανοί και από τους δύο γονείς: 3 μόρια (Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή αντίγραφο μερίδας Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας, ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).
7. Οι παραπεμπόμενοι από Ιδρύματα: 1 μόριο
8. Ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος: 2 μόρια (Ζητείται βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ε.Β.Ε. κλπ), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΠΑ.Σ Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς 1ος όροφος Καραολή 10, και στα τηλέφωνα: 24670-84394,81972,81208 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση