Ι Μ Φλώρινας Πρόγραμμα κατασκηνωτικού τριημέρου γυναικών

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Αυγούστου, 2015

im florinas-logoΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΜΑ: «Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας ἀνακοινώνεται ὅτι τὴν Παρασκευὴν 7ην Αὐγούστου, τὸ Σάββατον 8ην Αὐγούστου καὶ τὴν Κυριακὴν 9ην Αὐγούστου 2015, εἰς τὰς Ἐκκλησιαστικὰς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς τὸ χωρίον Πρώτην Φλωρίνης, θὰ διεξαχθῇ τὸ Κατασκηνωτικὸν Τριήμερον Γυναικῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, συμφώνως πρὸς τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Παρασκευὴ 7 Αὐγούστου 2015
Ἀπόγευμα
4:30 μ.μ.: Προσέλευσις κυριῶν
5:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
6:30 μ.μ.: Συνάντησις εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον
7:30 μ.μ.: Ἁγιασμὸς
7:45 μ.μ.: Χαιρετισμὸς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου
8:00 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Δανιὴλ Ἀεράκη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, μὲ θέμα: «Εἰκόνες καὶ συμβολισμοὶ στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
10:00 μ.μ.: Δεῖπνον κυριῶν
11:00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Σάββατον 8 Αὐγούστου 2015
Πρωῒ
10:00 π.μ.: Ἁγιογραφικὸν Ἀνάγνωσμα καὶ ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Δανιὴλ Ἀεράκη, μὲ θέμα: «Τὰ γνωρίσματα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ κατὰ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
Διάλειμμα
12:30 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Βαρνάβα Λαμπροπούλου, μὲ θέμα: «Ὕμνοι καὶ ὠδὲς στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
2:00 μ.μ.: Γεῦμα κυριῶν

Ἀπόγευμα
7:00 μ.μ.: Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων Πρώτης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου
8:00 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Τιμοθέου Τσισμαλίδου, μὲ θέμα: «Τὰ Ἀναστάσιμα Ἀπολυτίκια καὶ Θεοτοκία τῶν Κυριακῶν»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
10:00 μ.μ.: Δεῖπνον κυριῶν
11:00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Κυριακὴ 9 Αὐγούστου 2015
Πρωῒ
7:00-10:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ Θείου Κηρύγματος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Πρώτης, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου
11:30 π.μ.: Κεντρικὴ ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Δανιὴλ Ἀεράκη, μὲ θέμα: «Τὸ ἐσφαγμένον Ἀρνίον τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
2:30 μ.μ.: Γεῦμα κυριῶν
Λῆξις Κατασκηνωτικῆς Συνάξεως Γυναικῶν

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Φλώρινα,