Η ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Σεπτεμβρίου, 2012

«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στα πλαίσιο του προγράμματος  κοινωφελούς απασχόλησης, λειτουργεί γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης, με την συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού (ψυχολόγου, κοινωνιολόγου και κοινωνικών λειτουργών).

 

Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχει Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και  Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών με στόχο την εξοικείωση ατόμων με το κοινωνικό περιβάλλον  αλλά  και το κοινωνικό δίκτυο.

Στόχος των παραπάνω δράσεων, που απευθύνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ενήλικες, ανήλικους, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, είναι η υποστήριξη και  διευκόλυνση της κάλυψης βασικών αναγκών με την παράλληλη ψυχοκοινωνική στήριξη του. Επιπλέον, επιθυμητή είναι  η σωστή ενημέρωση των πολιτών καθώς και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το γραφείο συμβουλευτικής, που στεγάζεται στο 2ο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, γραφείο 11) θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή,  ώρες 8:30 π.μ. – 14:00 μ.μ., για πέντε μήνες,                              μέσω του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης και απευθύνεται                                               σε όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Οι επισκέψεις στο  ανωτέρω γραφείο γίνονται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα  24673 50304 και 24673 50293, τα οποία παράλληλα θα λειτουργούν και ως  γραμμή υποστήριξης.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..