Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σας καλεί να λάβετε μέρος στη Διαδικτυακή Συνάντηση με τίτλο: ΣΥΝ-Δημιουργία Στρατηγικών Μετάβασης

O Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σας καλεί να λάβετε μέρος στη Διαδικτυακή Συνάντηση με τίτλο: ‘’ΣΥΝ-Δημιουργία Στρατηγικών Μετάβασης’’ η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Green Rural Deal, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με εταίρους από τη Γερμανία, την Σερβία και το Κόσοβο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 12 Μαρτίου 2021, και ώρα από τις 12:00 έως τις 15:00 μ.μ.

 

Παρακαλούμε κάντε χρήση του παρακάτω συνδέσμου για να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση για το χρονικό διάστημα 12:00-13:00 μ.μ.:

 

https://www.youtube.com/channel/UC-ijHE8ko0Rg8aeP0AzzbhA/videos

 

Διαδικτυακή Συνάντηση
‘’ΣΥΝ-Δημιουργία Στρατηγικών Μετάβασης’’
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, 12:00 – 15:00 μ.μ.

Το πλαίσιο

H ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα ερευνητικά Ινστιτούτα Wuppertal Germanwatch από τη Γερμανία και δύο οργανισμούς με εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα από τη Σερβία και το Κόσοβο, υλοποιεί από 1/10/2020 έως 31/12/2022, το έργο Green Rural Deal το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα’’ (EUKI) το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Γερμανίας.
Το αντικείμενο του έργου

Μέσα από το έργο Green Rural Deal επιχειρείται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη στρατηγικών μετάβασης σε περιοχές που επηρεάζονται από τις πολιτικές μηδενικού άνθρακα λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινη Συμφωνίας. Μεταξύ άλλων, το έργο εξετάζει μέσα από συγκριτική ανάλυση, τις δυνατότητες και τα εργαλεία μετασχηματισμού μιας οικονομίας, στην προοπτική ενός βιώσιμου εναλλακτικού μοντέλου απαλλαγμένου από μονοκαλλιέργειες εξάρτησης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων.
Ο σκοπός της ‘’Συνάντησης Συν-Δημιουργίας’’

Η ‘’Συνάντηση Συν-δημιουργίας’’, αποσκοπεί στο να προκαλέσει έναν παραγωγικό, δομημένο και διαδραστικό διάλογο, με στόχο την επίτευξη ελάχιστης ΣΥΝ-Αντίληψης και στην ΣΥΝ-Διαμόρφωση κοινών ιδεών και εργαλείων μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης στη βάση κλιματικών στόχων και στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε η παρέμβασή σας να είναι εστιασμένη στα παρακάτω ερωτήματα:

Τα κρίσιμα ερωτήματα προς συζήτηση

1. Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία από τη μια μεριά και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες από την άλλη που παρουσιάζονται ενόψει της μετάβασης στην μεταλιγντική εποχή; Σε ποιο βαθμό οι σχεδιαζόμενες πολιτικές μετάβασης ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αυτές;
2. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι πολιτικές μετασχηματισμού της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία για να διασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση;
3. Θα ήταν χρήσιμο ένα εργαλείο αξιολόγησης σημαντικών επενδύσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δίκαιη μετάβαση; Εάν ΝΑΙ, ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει;

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

‘’ΣΥΝ-Δημιουργία Στρατηγικών Μετάβασης’’
12:00-12:05
Σύντομος χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΔ ΔΜ
Γιώργος Δασταμάνης, Δήμαρχος Γρεβενών

12:05-12:10
Σύντομο μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
Γιώργος Κασαπίδης

12:10-12:20
Το έργο Green Rural Deal με δύο λόγια
Δρ. Τimon Wehnert, Ινστιτούτο Wupertal, Γερμανία
12:20-12:35

Σύντομη παρουσίαση των εταίρων του έργου Green Rural Deal
Tanja Popovicki, RES Foundation, Σερβία
Rinora Gojani, Balkan Green Foundation, Κόσοβο
Δρ. Martin Schön-Chanishvili, Ινστιτούτο Germanwatch, Γερμανία

12:35-12:45
Δυτική Μακεδονία & Δίκαιη Μετάβαση: Προκλήσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες
Δρ. Διονύσης Γιαννακόπουλος, Ε.Κ.Ε.Τ.Α/Ι.Δ.Ε.Π.

12:45-13:00Εργαλεία αξιολόγησης πολιτικών και επενδύσεων μετασχηματισμού προς μια δίκαιη μετάβαση
Καθ. Ιωάννης Μπακούρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Από τις 12:00 έως τις 13:00 η διαδικτυακή συνάντηση θα είναι ανοικτή και θα αναμεταδίδεται και μέσα από το κανάλι της ΠΕΔ ΔΜ www.peddm.gov.gr στο youtube.
13:00 Ανοικτή συζήτηση Συν-Δημιουργίας Στρατηγικών Μετάβασης

13:00-13:05

Τα κρίσιμα ερωτήματα προς συζήτηση – Περιγραφή της διαδικασία
Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου, Διευθυντής ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Συζήτηση επί του 1ου Ερωτήματος

13:05-13:45

Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία από τη μια μεριά και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες από την άλλη που παρουσιάζονται ενόψει της μετάβασης στην μεταλιγντική εποχή; Σε ποιο βαθμό οι σχεδιαζόμενες πολιτικές μετάβασης ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αυτές;
Συζήτηση επί του 2ου Ερωτήματος

13:45-14:15

Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι πολιτικές μετασχηματισμού της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία για να διασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση;
Συζήτηση επί του 3ου Ερωτήματος
14:15-14:50
Θα ήταν χρήσιμο ένα εργαλείο αξιολόγησης σημαντικών επενδύσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δίκαιη μετάβαση; Εάν ΝΑΙ, ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει;
14:50-15:00

Συμπεράσματα – Κλείσιμο Διαδικτυακής Συνάντησης
Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου, Διευθυντής ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες μετάφρασης στα Ελληνικά και Αγγλικά

Pin It

Αφήστε μια απάντηση