Η Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δυτικής Μακεδονίας για τις πρόσφατες πυρκαγιές

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Μαρτίου, 2019