Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα γίνει την   Τετάρτη  22  Φεβρουαρίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την   Τετάρτη  22  Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17: 00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 408 Σχεδίου Πόλεως .

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργων .

Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση του εκπονηθέντος σχεδίου δράσης για την Κυκλική Οικονομία ( ΣΔΚΟ) του Δήμου Εορδαίας και όλων των παραδοτέων του Δήμου Εορδαίας & του εκπονηθέντος σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ) και όλων των παραδοτέων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ένταξη νέων έργων Δήμου Εορδαίας στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού (26-2023 ΑΟΕ)

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30 MW στη θέση Μεγάλη Πέτρα της ΤΚ Ερμακιάς της ΔΕ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής qΟ Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (2η Παράταση) για το Υποέργο «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Εορδαίας» Α/Α 1 της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030897.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ανανέωση σύμβασης   RESPONSE.μίσθωσης έργου.

: Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση κωδικών συμβάσεων για την εξέλιξη διαγωνισμού ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Διαγραφή οφειλών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Αναστασία Πράπα

 

 1. Έγκριση απόφασης σχολικής επιτροπής α/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής κ. Αναστασία Πράπα.

 

 1. Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης ( καυσόξυλα ) σε οικονομικά αδύνατους Δημότες μας για το έτος 2023.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπόντης.

 

 1. Μετακίνηση Ανδριάντα και προτομών από την κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Λόφτσαλης.

 

 1. Έγκριση της 8/2023 Απόφασης ΚΕΔΕ περί «Χρηματοδότησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΕΔΕ»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Σιδηρόπουλος  Κοσμάς

 

 1. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής  υποθέσεων που αναφέρονται στην  υπ’ αριθ. 27/2023 ΑΟΕ.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Πτολεμαΐδα,