Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Αυγούστου, 2022

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας

Το πρακτικό  Συνεδρίασης Δ.Σ. του Σωματείου  « Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας»

Στη Φλώρινα σήμερα στις 8/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα  7.00 μμ σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ΦΑΙΔΩΝ και μετά από νόμιμη πρόσκληση, συνήλθαν τα μέλη του Οργανισμού . Στην συνέλευση διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και συγκροτήθηκε το νέο 7μελές Δ.Σ. του Σωματείου σύμφωνα με το αρ.12 του Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπου.

 

 

  1. Πρόεδρος   ΜΑΝΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  2. Αντιπρόεδρος  ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  3. Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
  4. Ταμίας ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  5. Μέλος  ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  6. Μέλος ΜΠΑΝΤΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  7. Μέλος ΠΙΧΤΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Τον Οργανισμό εκπροσωπεί η πρόεδρος  Χρύσα Μάντση και ο ταμίας Νικόλαος Μαυρόπουλος έως τη λήξη της θητείας  07-08-2022.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας

ΜΑΝΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ