∆ιανοµή νωπών κοτόπουλων από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας και την Ι Μ Φλώρινας για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ-ΚΕΑ.

∆ιανοµή νωπών κοτόπουλων από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, τον ∆ήµο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας για τους δικαιούχους
ΤΕΒΑ-ΚΕΑ.

Σας ενηµερώνουµε ότι την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018 & Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2018 τις ώρες 09:00π.µ. µε 14:00µ.µ, η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας σε συνεργασία µε ∆ήµο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας θα προβεί στη διανοµή προϊόντων, νωπού κοτόπουλου, στον χώρο των ψυγείων της
Αγροτικής Ένωσης Φλώρινας.

Η διαδικασία εκτελείται από την «Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ-ΚΕΑ, µε την
παραλαβή των προϊόντων να γίνεται από την Π.Ε. Φλώρινας, ως επικεφαλής εταίρο και την διανοµή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φλώρινας, τον ∆ήµο
Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας.

Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος ΤΕΒΑ-ΚΕΑ θα πρέπει να έχουν µαζί τους το δελτίο της Αστυνοµικής Ταυτότητας και τον αριθµό ΑΜΚΑ τους ή
εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο για την παραλαβή των προϊόντων.

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
∆ήµου Φλώρινας
Ευαγγέλου Νικόλαος
Πρόεδρος ∆.Σ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση