Ειδική συνεδρίαση για την εγκριση Απολογισμού – ισολογισμού του δήμου Εορδαίας

Ειδική συνεδρίαση για την εγκριση Απολογισμού – ισολογισμού του δήμου Εορδαίας

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.. μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :΄

1. Έγκριση Απολογισμού – ισολογισμού και αποτελέσματα χρήσης οικ. Έτους 2016 του Δήμου Εορδαίας .
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση