Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Φεβρουαρίου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00΄ μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ενημέρωση και προοπτικές για τα δεδομένα και τα προβλήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για την αποχώρηση μελών Δ.Ε.Π. και τον κίνδυνο που εμπεριέχει για την βιωσιμότητα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Επίσης, προοπτικές και σκέψεις καθώς και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την συνένωση των Τ.Ε.Ι. με τα Α.Ε.Ι.»
Εισηγητής ο κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
Στη Συνεδρίαση μπορούν να κατατεθούν απόψεις και προτάσεις από φορείς, συλλογικές οργανώσεις και πολίτες, πέραν των προσκεκλημένων. Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να καταθέσουν και σύντομο σχετικό υπόμνημα με τις προτάσεις τους, προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν με σαφήνεια οι θέσεις και οι τελικές προτάσεις της διαβούλευσης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση