Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 08 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00΄ μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1 «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού) έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση