Ημερίδα στο Αμύνταιο με θέμα την βελτίωση της γνώσης σχετικά για την απαιτούμενη στάθμη/παροχή υδάτινων σωμάτων

XEIMADITIDA-17ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας & το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων σας προσκαλούν στη 2η ημερίδα δημοσιότητας του έργου
«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» του Προγράμματος «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου επί της 28ης Οκτωβρίου και Χατζή Τρύφωνος, Αμύνταιο
Φορέας Υλοποίησης
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Διεύθυνση Υδάτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Norwegian Institute of Bioeconomy Research

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
25 Απριλίου 2017
10:30’-11.00’ Προσέλευση
Προεδρείο: Χ. Κούρτελη, Ε. Γρηγοριάδου, Χ. Δουλγέρης
11:00’-12:00’ Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί

Παρουσίαση έργου – Η ανάγκη καθορισμού της περιβαλλοντικά ελάχιστης στάθμης στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και
Βεγορίτιδα
Χαράλαμπος Δουλγέρης

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
Η περίπτωση της λίμνης Βεγορίτιδας
Βασίλειος Αντωνόπουλος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας Εκτίμηση των κλιματικών παραμέτρων στην υδρολογική λεκάνη των
λιμνών
Κωνσταντία Τολίκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας

12:00’-12:15’ Διάλειμμα – καφές

12:15’-13:30’ Ανάλυση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας σε ελάχιστη εποχιακή
στάθμη στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα
Όλγα Πετρίκη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας
Ανάλυση των απαιτήσεων των μακροφύτων σε ελάχιστη εποχιακή στάθμη στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα
Δημήτρης Ζέρβας
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
Υδρομορφολογική ανάλυση για τον καθορισμό της ελάχιστης στάθμης
στις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα
Δημήτρης Παπαμιχαήλ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας
Ερωτήσεις – Συζήτηση
13:30’ Λήξη ημερίδας – ελαφρύ γεύμα
Το έργο ”Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης

Το έργο ”Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης-παροχής
υδάτινων σωμάτων“ συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεω

Pin It

Αφήστε μια απάντηση