Και με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διεθνής Συμφωνία για το Πάρκο Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Οκτωβρίου, 2011
Prespes-m-prespa
Και με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διεθνής Συμφωνία για το Πάρκο Πρεσπών στα «χέρια» των τριών κρατών που μοιράζονται τη λεκάνη Πρεσπών
Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) η οριστική έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών. Έτσι ολοκληρώθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο -με απόλυτη ομοφωνία απ’ όλες τις πλευρές- η γραφειοκρατική διαδικασία που θα επιτρέψει την εφαρμογή της σημαντικής αυτής Συμφωνίας.
Υπενθυμίζουμε ότι η Συμφωνία υπογράφτηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων στις 2 Φεβρουαρίου του 2010. Σήμερα, 20 μήνες μετά, η Συμφωνία παραμένει ανενεργή εξαιτίας της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας που διέπει τις διαδικασίες επικύρωσης της. Η ολοκλήρωση λοιπόν της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πλέον το «πράσινο φως» στις 3 χώρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσης. Συγκεκριμένα η Συμφωνία χρειάζεται τώρα επικύρωση από τα εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να ολοκληρωθούν και σε εθνικό επίπεδο οι τυπικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην πλήρη δέσμευση όλων των μερών και στη θέση της σε ισχύ.
Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών χαιρετίζει με ικανοποίηση και αισιοδοξία την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και καλεί τα τρία κράτη να φανούν συνεπή στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με την υπογραφή της Συμφωνίας το 2010 για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στη λεκάνη των Πρεσπών και να προχωρήσουν άμεσα την επικύρωση σε εθνικό επίπεδο. Τα προβλήματα χρειάζονται πλέον άμεση αντιμετώπιση και οποιαδήποτε γραφειοκρατική καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο την περιοχή. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αποτελεί τη μόνη οδό για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων σε ενιαίο πλαίσιο.
H συντονίστρια Δράσεων Πολιτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΠΠ, κα. Βιβή Ρουμελιώτου, επισήμανε: «Οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν από σχεδόν δυο χρόνια, όταν οι Υπουργοί των 3 χωρών και ο Επίτροπος της ΕΕ ήρθαν στην Πρέσπα για να υπογράψουν τη Συμφωνία του Πάρκου Πρεσπών, δεν πρέπει να διαψευσθούν. Αφού ξεπεράστηκε το γραφειοκρατικό εμπόδιο της έγκρισης από την ΕΕ, τώρα τα κράτη μπορούν και οφείλουν να καταθέσουν άμεσα κυρωτικά νομοσχέδια στα εθνικά τους Κοινοβούλια. Οι τοπικοί φορείς έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν και να στηρίξουν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων»