Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο δήμο Αμυνταίου την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Φεβρουαρίου, 2012