Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στον δήμο Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Μαρτίου, 2018

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014 παρ.3 άρθ.46: «Ο Ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να προσκομίσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς , επί αποδείξει στον οικείο Δήμο, αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου». Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τον νόμο.

Ο Δήμος Αμυνταίου ΚΑΛΕΙ τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσέρχονται στο Δημαρχείο καθημερινά στο Τμήμα Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης  (4ος όροφος) προσκομίζοντας το βιβλιάριο υγείας του ζώου τους, την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης, ώστε να γίνει η εγγραφή του ζώου στα Μητρώα του Δήμου, ΔΩΡΕΑΝ.

Για τον Δήμο Αμυνταίου

ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Αμύνταιο,