ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Ιουλίου, 2011

Τον πύργο ελέγχου του ορυχείου Μαυροπηγής κατέλαβαν σήμερα το πρωί τα συνδικαλιστικά στελέχη του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, προκαλώντας την παύση των ταινιοδρόμων του ορυχείου και της τροφοδοσίας ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Με τρεις πολύ σημαντικούς λόγους που δημιουργούν ή ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, τα στελέχη του σωματείου προχώρησαν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, σε μια προσπάθεια να πιέσουν προς την κατεύθυνση της άμεσης εξεύρεσης λύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα ζητήματα που προέταξε το σωματείο στη συγκεκριμένη δράση είχαν να κάνουν με: την προσπάθεια που παρατηρείται από την πλευρά της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου να προχωρήσει σε σύμπτυξη προσωπικού (εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης προσωπικού), με αποτέλεσμα όμως σε μια τέτοια περίπτωση και ζητήματα ασφάλειας των εργαζόμενων να εγείρει και ερωτηματικά σχετικά με το είδος της εργασίας. Για το θέμα αυτό υπήρξε δέσμευση για αναστολή της διαδικασίας σύμπτυξης μεταξύ κινητής επιτήρησης και ηλεκτρομηχανοτεχνικού προσωπικού, έως ότου τεθεί και διερευνηθεί συνολικά το θέμα για να υπάρξει και η οριστική του λύση.

Περαιτέρω, τέθηκε το θέμα που έχει να κάνει με το ότι στο Ορυχείο γίνεται αυτή την ώρα αλόγιστη και ανορθολογική διαχείριση της τέφρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να ελλοχεύουν σοβαρότερα περιβαλλοντικά φαινόμενα. Έπειτα από κουβέντα –που έγινε στο πλαίσιο της κατάληψης με την διεύθυνση του Ορυχείου- αποφασίστηκε η άμεση παύση χρήσης της τέφρας και η πρόσμειξη αυτής με άλλα υλικά, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η «εικόνα» που παρουσιάζει σήμερα το οργανόγραμμα της επιχείρησης με τις θέσεις των τεχνητών να μοιάζουν «υπό εξαφάνιση», είναι ένα ακόμα θέμα που επιτακτικά έθεσε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης το σωματείο. Αξιοσημείωτο, ενδεικτικό και άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι ενώ το 1994 η επιχείρηση αριθμούσε 37.000 προσωπικό και 1100 στελέχη, σήμερα με 21.000 εργαζόμενους, να αριθμεί περί τα 2200 !!!. Εκ των στελεχών αυτών τα περίπου 500 ανά την επικράτεια, είναι τα γνωστά «ψυγεία» που κυκλοφορούν με οχήματα της επιχείρησης (ένα όχημα για έκαστο στέλεχος) και επιχορηγούνται με κινητά τηλέφωνα, την ίδια ώρα που στα ορυχεία στερούνται στοιχειώδους και απαραίτητου εξοπλισμού.

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ γνωρίζοντας πολύ καλά τα ζητήματα/προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους χώρους της ΔΕΗ, θα παρεμβαίνει –όπως πάντα έκανε- με προγραμματισμένες δράσεις του ή με έκτακτες κινητοποιήσεις του, ώστε αυτά να αποκαθίστανται άμεσα.