Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμυνταίου αποφάσισαν να προβούν στην κατάληψη του Δημαρχείου Αμυνταίου

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμυνταίου αποφασίσαμε να προβούμε στην κατάληψη του Δημαρχείου Αμυνταίου, καθώς απαιτούμε την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η κατάληψη έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα, καθώς εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας θα αναγκαστούμε να προβούμε σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις.

Επισυνάπτουμε το σχετικό ΨΗΦΙΣΜΑ, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της κατάληψης και τα αιτήματά μας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

Η εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης” δημιούργησε νέες ανάγκες, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το οξύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η ενσωμάτωση των υπαλλήλων των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων στην έδρα του Δήμου Αμυνταίου έφερε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων σε πολύ μικρούς χώρους γραφείων, πρόβλημα που εντείνεται και από τη λειτουργία νέων υπηρεσιών για την κάλυψη των μεταφερόμενων και των νέων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Νόμο.

 

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται:

Α. Η απομάκρυνση άλλων Υπηρεσιών, ξένων προς τη λειτουργία του Δήμου από το Δημοτικό Κτίριο, ώστε αφενός να είναι δυνατή η ανακατανομή των τμημάτων του Δήμου σε όλους τους ορόφους και αφετέρου να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες εργασίας και εξυπηρέτησης μέσα σ’ αυτό. Σημειώνεται ότι, ενώ έχει αρχίσει η εφαρμογή του «Καλλικράτη», καμία υπηρεσία δεν έχει δραστηριοποιηθεί για τη μεταστέγασή της.

Β. Ριζική ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση των χώρων στο Δημοτικό Κτίριο σε όλους τους ορόφους, αφενός για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας που πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία να επικρατεί σε δημόσια κτίρια και αφετέρου για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

 

Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, η ανοχή μας τελείωσε και θέλουμε να αποφύγουμε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, οι υπάλληλοι του Δήμου Αμυνταίου αποφασίσαμε να προβούμε σε συμβολική κατάληψη του Δημοτικού Κτιρίου Αμυνταίου, με σκοπό:

  • Να αναδειχθούν τα προβλήματα λειτουργίας του Δήμου
  • Να παρακινήσουμε τη Δημοτική Αρχή να συνεχίσει την προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων με όλα τα νόμιμα μέσα
  • Να ευαισθητοποιηθούν οι Διοικήσεις των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Κτίριο για την άμεση μετεγκατάστασή τους
  • Να αυξηθεί η ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου
  • Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου
  • Να αυξηθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των δημοτών
  • Να επιτευχθούν πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες!

 

Αμύνταιο, 14 Μαρτίου 2011

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση