Κατανοώντας παιδιά και νέους με συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα σεμινάριο από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Απριλίου, 2022

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φλώρινας θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 18 και 19 Απριλίου 2022 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επικοινωνούν και παίρνουν αποφάσεις με και για τα παιδιά, όπως εργαζόμενοι σε δομές παιδικής προστασίας, σχολικές μονάδες, υπηρεσίες πρόνοιας, ΚΔΑΠ.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: «Κατανοώντας παιδιά και νέους με συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα. Η επίδραση του αναπτυξιακού τραύματος στη ζωή και τις σχέσεις των παιδιών» με τις εξής θεματικές:

«Σχέσεις συναισθηματικού δεσμού και ο ρόλος τους στον τρόπο που σχετίζονται τα παιδιά και οι νέοι»,

 «Το τραύμα και οι επιπτώσεις του σε παιδιά και νέους. Κατανοώντας τα αίτια πίσω από τις συμπεριφορές σε παιδιά και νέους»,

«Ανοίγουμε δρόμους επικοινωνίας, οριοθετούμε και δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά και νέους».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 9:00-9:30 π.μ. προσέλευση, 9:30 π.μ. έναρξη-χαιρετισμοί.

Κατά την είσοδο και διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού covid-19.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Φλώρινα,