Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Στρατευσίμων Κλάσεως 2025

Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Στρατευσίμων Κλάσεως 2025
(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004)


Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2025 (γεννηθέντων το έτος 2004), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16 του Ν.2119/93 «περί μητρώων αρρένων» οι γεννηθέντες το έτος 2004 οι οποίοι έχουν Μ. Αρρένων στο Δήμο Φλώρινας: ΔΕ Φλώρινας, Δ.E Κάτω Κλεινών Δ.Ε. Μελίτης και Δ.Ε. Περάσματος, οι ίδιοι ή ένας γονέας ή οι κηδεμόνες των παιδιών να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 13/01/2020 έως και 02/03/2020, στο Δημαρχιακό κατάστημα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 97 στο ισόγειο, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 08:00 π.μ., έως τις 14:00.

Για την σωστή συμπλήρωση όλων των στοιχείων (επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και ακριβή διεύθυνση κατοικίας), π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι να υποβάλλουν στο Δήμο μας, δ ή λ ω σ η με τα ακριβή ως άνω ζητούμενα στοιχεία, για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα.

Κατά την προσέλευσή τους οι άρρενες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, εφόσον προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητές τους, καθώς και των τέκνων τους.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση