Κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου μέσα στην εβδομάδα η έγκριση  και στην έκδοση της απόφασης των αποζημιώσεων

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Απριλίου, 2023

Κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας, στις περιοχές των Κοινοτήτων Πύργων, Μεσοβούνου, Κομνηνών, Ανατολικού, Πεντάβρυσου, Περδίκκα, Πτολεμαΐδας, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής.

 

Η ΠΕ Κοζάνης ενημερώνει τους κατοίκους των Κοινοτήτων Πύργων, Μεσόβουνου, Κομνηνών, Ανατολικού, Πεντάβρυσου, Περδίκκα, Πτολεμαΐδας, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής ότι η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 177382/11-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών γης και των επικειμένων αυτών, από την κατασκευή του αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας, έχει ολοκληρώσει τον επιτόπιο έλεγχο στη διαδρομή κατασκευής του αγωγού και το πρακτικό της Επιτροπής με την προεκτίμηση των ακινήτων για την αποζημίωση των ιδιοκτητών που θίγονται από την εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού  θα σταλεί στον Περιφερειάρχη  στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας προκειμένου αυτός να προβεί στην έγκριση  και στην έκδοση της απόφασης των αποζημιώσεων.

Προηγήθηκαν από την Επιτροπή επιτόπιοι έλεγχοι και συσκέψεις με παραγωγούς για την ενημέρωσή τους.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Εορδαία, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα,