Κατασκευή 2ου Κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Απριλίου, 2012

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  «Κατασκευή 2ου Κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης από Φρεάτιο 50Ν έως ΕΕΝΘ» προϋπολογισμού 44  εκ.  ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επενδύσεων του ΥΠΕΚΑ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 29 Μαΐου 2012. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι περίπου 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η επέμβαση στο τελευταίο τμήμα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μήκους 4,5  χλμ. με την κατασκευή και 2ου κλάδου, ώστε ο ΚΑΑ να μπορεί να λειτουργεί πάντοτε με βαρύτητα.

Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης  σημείωσε:

«Η υλοποίηση του έργου αυτού είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Θεσσαλονίκη καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα του κεντρικού αγωγού συμβάλλει προοδευτικά πλέον το σύνολο των παροχών των λυμάτων της πόλης, με αποτέλεσμα  ,σε περίπτωση ακόμα και μικρών ή μεσαίων βροχοπτώσεων ο αγωγός να υπερχειλίζει, επιβαρύνοντας το  Θερμαϊκό κόλπο. Με τη κατασκευή 2ου αγωγού εξασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος αποχέτευσης και εξαλείφεται ο κίνδυνος υπερχειλίσεων.