Κατασκευή Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Νυμφαίου – Λεχόβου υπογράφηκε η σύμβαση

Στις 16/01/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – Λεχόβου» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και την ανάδοχο εταιρεία που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 70.000 € και χρηματοδοτείται από το Δ’ Ε.Α.Π.
Το έργο θα εκτελεστεί στις Τοπικές Κοινότητες Νυμφαίου και Λεχόβου του Δήμου και αφορά την επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού στις προαναφερόμενες ορεινές Κοινότητες με σκοπό την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση