Κατασκηνωτικὸν Τριήμερον Γυναικῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΘΕΜΑ: «Τοῦ γάρ Θεοῦ εἰμί ἐγώ» (Γεν. 50, 19)

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας ἀνακοινώνεται ὅτι τὴν Παρασκευὴν 17ην Αὐγούστου, τὸ Σάββατον 18ην Αὐγούστου καὶ τὴν Κυριακὴν 19ην Αὐγούστου 2018, εἰς τὰς Ἐκκλησιαστικὰς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἰς τὸ χωρίον Πρώτην Φλωρίνης, θὰ διεξαχθῇ τὸ Κατασκηνωτικὸν Τριήμερον Γυναικῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, συμφώνως πρὸς τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Παρασκευὴ 17 Αὐγούστου 2018
Ἀπόγευμα
3:30 μ.μ. – 5:30 μ.μ.: Προσέλευσις κυριῶν
6:00 μ.μ.: Ἁγιασμὸς
6:15 μ.μ.: Χαιρετισμὸς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
6:30 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου, μέ θέμα: «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη καί τήν Ἐκκλησία»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
8:45 μ.μ. – 9:30 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου
Τσισμαλίδη, μέ θέμα: «Ἡ ἐνάτη ὠδή καί οἱ Μακαρισμοί στήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας»
Θά ἀκολουθήση συζήτησις
10:00 μ.μ.: Δεῖπνον κυριῶν
11:00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Σάββατον 18 Αὐγούστου 2018
Πρωῒ
10:00 π.μ.: Ἁγιογραφικὸν Ἀνάγνωσμα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου, μὲ θέμα: «Ἀποστασία καί ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ διά τῆς μετανοίας στήν Παλαιά Διαθήκη»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
Διάλειμμα
12:00 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, μέ θέμα: «Ἡ ἐφαρμογή τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
2:00 μ.μ.: Γεῦμα κυριῶν

Ἀπόγευμα
6:00 μ.μ.: Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων Πρώτης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
7:00 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τῆς κ. Μαγδαληνῆς Παύλου – Βαγγελινοῦ, Πρεσβυτέρας, μὲ θέμα: «Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς ταπεινοφροσύνης καί τά γνωρίσματά της»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
Διάλειμμα
8:30 μ.μ.: Ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Μύρου,
Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, μέ θέμα: «Ἡ ἀγάπη ὡς βασικό στοιχεῖο τῆς εὐτυχισμένης οἰκογένειας καί κοινωνίας»
10:00 μ.μ.: Δεῖπνον κυριῶν
11:00 μ.μ.: Ἀπόδειπνον – Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως

Κυριακὴ 19 Αὐγούστου 2018
Πρωῒ
7:00-10:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μετὰ Θείου Κηρύγματος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Πρώτης, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν:
1. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. ΙΩΗΛ
2. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ΙΕΡΕΜΙΑ
3. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
11:30 π.μ.: Ὁμιλία ὑπὸ τῆς δ. Ἰουλίας Χατζηδάκη, Προεστώσης τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ» Φιλύρου Θεσσαλονίκης, μὲ θέμα: «Ἡ εἰρηνική γυναίκα ὡς παράγοντας εἰρήνης στήν οἰκογένεια»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτησις
2:30 μ.μ.: Γεῦμα κυριῶν
4:00 μ.μ.: Λῆξις Κατασκηνωτικῆς Συνάξεως Γυναικῶν
Οἰκονομική συμμετοχή προαιρετική.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Ἱ. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας (Εκκλ. Κατασκηνώσεις) – 23850.28860
2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Μάρκου Πρώτης – 23850.37944

Pin It

Αφήστε μια απάντηση