Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Δεκεμβρίου, 2015