Κατάταξη Επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Κατάταξη Επιτυχόντων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες στη ΣΜΥ κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
καλούνται να καταταγούν την 9 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30 στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Τρίκαλα Θεσσαλίας), με τα αναγραφόμενα
δικαιολογητικά στην αντίστοιχη εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής

Pin It

Αφήστε μια απάντηση