Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σήμερα 05 Σεπτεμβρίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Σεπτεμβρίου, 2011
florina-ds-4
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 05 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ.  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2011 αποφάσεως του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού περί προσλήψεως προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για το έτος 2011».
Εισηγητής: κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο λόγος του κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι από την έναρξη λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών – 1 Σεπτεμβρίου 2011 – υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, είναι αδύνατη η ομαλή λειτουργία πολλών τμημάτων και δεν υπάρχει χρόνος για να μετατεθεί το θέμα σε άλλη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.