Καθήκοντα Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανέλαβε ο Σωτήρης Βόσδου

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Απριλίου, 2011

bosdou

Με τη δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Δακή (6200/234/8.3.2011), περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (ΥΟΔΔ 104/19.4.2011) ανέλαβε καθήκοντα ο κ. Σωτήρης Βόσδου.

Ο Σωτήρης Βόσδου κατάγεται από τη Φλώρινα και είναι πολιτικός μηχανικός.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών (2004 -2009), είναι εκλεγμένος μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ) και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».