ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΛΕΧΟΒΟ 971

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Μαΐου, 2011

M-Iosifidis

Με αφορμή το αίτημα εταιρίας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση αιολικού πάρκου, έχει ξεκινήσει ευρεία συζήτηση στο Δήμο Αμυνταίου για τα αιολικά πάρκα.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι ο Δήμος Αμυνταίου είναι ενεργειακός και πρέπει να παραμείνει, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως προτεραιότητα. Θέση όμως της Δημοτικής Αρχής είναι πως ο Δήμος Αμυνταίου πρέπει να παραμείνει ενεργειακός, αλλά στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής.

Το θέμα εξετάστηκε αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμαρχο εκφράστηκε η άποψη ότι οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν αιολικά πάρκα στην περιοχή πρέπει πρωτίστως να συνομιλούν και να συμφωνούν με το Δήμο. Αντιθέτως, η μέχρι τώρα πρακτική των εταιριών ήταν να μην συζητούν με το Δήμο, από τον οποίο απλώς ζητούσαν την τυπική σύμφωνη γνώμη επί των περιβαλλοντικών όρων.

Στόχος του Δήμου Αμυνταίου είναι να αλλάξει άρδην αυτή η κατάσταση, καθώς, όπως δήλωσε στο ράδιο Λέχοβο 97.1 ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης «Δεν θα επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε άλλο να λαμβάνει αποφάσεις για τον τόπο μας κι εμάς τους ίδιους». Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Αμυνταίου αναζητά στα αρχεία των παλιών Κοινοτήτων αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, που εμφανίζονται ως δημόσιες. Πράγματι υπάρχουν πολλές αποφάσεις των παλιότερων διοικήσεων που παραχωρούν, ενοικιάζουν και γενικότερα αξιοποιούν τις εκτάσεις που σήμερα εμφανίζονται ως δημόσιες, ενώ στην πραγματικότητα είναι δημοτικές. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αμυνταίου θα στραφεί κατά του Δημοσίου με αγωγές αναγνώρισης της κυριότητας του συνόλου των εκτάσεων, στις οποίες υπάρχει πρόθεση να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα. Με τον τρόπο αυτό αφενός δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αύξηση των εσόδων του Δήμου από τα μισθώματα των αιολικών πάρκων και αφετέρου – που είναι και το πιο σημαντικό – δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει η υλοποίηση κάποιων επενδύσεων που αντιβαίνουν στο συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Το παράδειγμα της Κέλλης είναι πολύ χαρακτηριστικό, καθώς ένας από τους στόχους της Δημοτικής Αρχής είναι να χωροθετηθούν δύο κτηνοτροφικά πάρκα πέριξ του οικισμού. Σύμφωνα με το χάρτη των αδειοδοτήσεων υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση οκτώ (8) αιολικών πάρκων γύρω από τον οικισμό και σε πολύ μικρή απόσταση από αυτόν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει την ύπαρξη κτηνοτροφικού πάρκου σε απόσταση 500 μέτρων από αιολικό, στην ουσία ακυρώνει το σχεδιασμό για τα κτηνοτροφικά πάρκα στην Κέλλη. Η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στη συγκεκριμένη περίπτωση ακυρώνει τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και είναι αντίθετο με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Αμυνταίου. Επιπροσθέτως, η αναγκαιότητα για δημιουργία δικτύου υψηλής τάσης σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες απαγορεύσεις, όπως για παράδειγμα η διάνοιξη δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και αναψυχής, καθιστούν ανέφικτο κάθε σχεδιασμό για τουριστική ανάπτυξη, καθώς αλλάζει το αγροτοκτηνοτροφικό τοπίο και γίνεται βιομηχανικό.

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου ανέφερε «Είναι εύκολα κατανοητό ότι δεν μπορούν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών να υποσκελίσουν τα μικρότερα – αλλά σημαντικότερα για εμάς – συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Προτεραιότητα του Δήμου Αμυνταίου είναι και θα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε να μαραζώσουν παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες για τα ανταποδοτικά οφέλη που δίνουν στις τοπικές κοινωνίες οι εταιρίες παραγωγής ενέργειας. Προσωπικά διαφωνώ ακόμη και σ’ αυτό. Οι εταιρίες επιμένουν να δίνουν το 3% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας, ποσοστό που ορίζει ο νόμος ως ελάχιστο. Το ποσοστό αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5% και να συνοδεύεται και από άλλα ανταποδοτικά οφέλη με μόνιμο χαρακτήρα για να δώσουμε τη συναίνεσή μας. Εμείς σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό επενδυτικό περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού θέλουμε να διατηρήσουμε τον ενεργειακό χαρακτήρα του Δήμου Αμυνταίου και με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει άναρχα, αλλά με βάση συγκεκριμένο σχεδιασμό και συμφωνημένες σχέσεις μεταξύ των επενδυτών και τις τοπικής κοινωνίας».

Τελικώς, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου κατά πλειοψηφία δεν έλαβε απόφαση για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου και η συζήτηση θα ξαναγίνει με την προϋπόθεση η εταιρία να συζητήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης με το Δήμο Αμυνταίου. Η απόφαση εστάλη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με επιστολή του Δημάρχου, ενόψει της συζήτησης του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.