Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πόλη της Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Νοεμβρίου, 2010
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας το Δεκέμβριο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.
Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη Κοινωνία της Πληροφορίας (διάρκεια: 50 ώρες)
WINDOWS – WORD – INTERNET –  ΔΙΚΤΥΑ
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
16.00 – 19.00
2.
Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα – παρουσιάσεις – βάσεις δεδομένων (διάρκεια: 50 ώρες)
EXCEL – ACCESS – POWER POINT
ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ
16.00 – 19.00
3.
Ιστορία της Τέχνης (διάρκεια: 50 ώρες)
Σημαντικοί έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, σημαντικά έργα τέχνης
Θα ανακοινωθούν σύντομα
4.
Μάρκετινγκ (διάρκεια: 25 ώρες)
Έρευνα αγοράς, προώθηση προϊόντων, μάρκετινγκ
Θα ανακοινωθούν σύντομα
5.
Λαογραφία (διάρκεια: 25 ώρες)
Ήθη και έθιμα της περιοχής
Θα ανακοινωθούν σύντομα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου στη Γραμματεία του ΚΕΕ από 09.00 – 19.00 (Κτίριο Παλιάς Νομαρχίας).